Retourneren

Hoe kan ik retourneren?

Indien producten ongeopend zijn kunt u deze retourneren volgens onze retourprocedure. Indien u de originele verzendverpakking nog heeft, vragen wij u deze te gebruiken. Plak de doos of envelop stevig dicht alvorens u deze verstuurt. Zorg voor voldoende frankering. Stuur een (copy) factuur mee of vermeld duidelijk uw gegevens zodat wij weten van wie de zending afkomstig is.

Verzendkosten voor het retourneren
De verzendkosten voor het retour sturen zijn voor uw eigen rekening.

Indien u een product wilt retourneren omdat wij het verkeerde toegestuurd hebben, of omdat wij onvolledige informatie gegeven hebben over het product, dan zijn de kosten voor het retourneren voor onze rekening.

Indien het totaalbedrag van de bestelling door de terugzending lager is geworden dan het bedrag vanaf waar geen verzendkosten geldt, worden er alsnog verzendkosten berekend. Het reeds betaalde bedrag zal na ontvangst van de retour zending teruggestort worden.

Melden dat u iets retour stuurt
Voordat u een zending retour stuurt vragen wij u ons dit te laten weten per email. U bent niet verplicht een reden op te geven waarom u iets retour wilt sturen. Uiteraard vernemen wij wel graag de reden om zo onze service mogelijk te kunnen verbeteren.

Retouradres
Kaartje van Papier
De Witte Valk 36
1606DJ  Venhuizen

Hoe lang mag ik mijn bestelling nog terugsturen?

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier ( zie einde algemene voorwaarden).

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Kaartje van Papier
De Witte Valk 36
1606 DJ  Venhuizen
info@kaartjevanpapier.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat te doen?

Zonde! Stuur ons even een mail (bij voorkeur inclusief foto’s) met wat er precies verkeerd is gegaan. Dan zoek we samen naar een gepaste oplossing!